Lokal overvanns­disponering

– regnvann som ressurs

Nye krav til håndtering av overvann på egen eiendom

Man er nå selv ansvarlig for å håndtere regn som fører til overvann på egen eiendom.

Oslo kommune ønsker at man skal koble av taknedløp, for å unngå at vannet skal renne videre til kloakkrør, som igjen fører til at disse rørene blir fulle og mye av kloakken vil renne over i overløp, som videre renner ut i elver og i fjorden.

Overvannet kan også føre til utfordringer på egen eiendom og hos naboer. På grunn av dette er det ønskelig med et godt samarbeid med naboer og kommune.

Les mer på va-jus.no

Vi har løsningene

Overvannet kan faktisk brukes som en ressurs på egen eiendom. Eksempler på dette er:

Regnbed (et nedsenket bed med planter, som kan rense, drenere og infiltrere vannet)

Terrengforming

Oppsamlingstank til vanning og annet i tørre perioder

Det finnes gode muligheter for å gjenbruke vannet som er til overs (overvann). Vi hjelper til med råd, ideer og tegninger, og kan bistå i kommunikasjon med kommunen. Vi kan også utføre selve jobben og levere produkter tilpasset den enkelte grunneier.

Regnbed på taket av et høyhus i Oslo. Regnbed brukes i håndtering av overvann ved kraftig regnskyll.

Tre trinn til riktig håndtering av overvann

I prinsipp handler overvannshåndtering om å fange opp, forsinke og fordrøye vannmengder forårsaket av regnskyll. Ved ekstreme nedbørsmengder legges det til rette for sikker flomvei.


Illustrasjon som viser prinsippet bak overvannshåndtering

Planlegging

Nyetablert regnbed med VADI (Vannvei).    

Kartlegging av vannmengder og infiltrasjonskapasitet

Skadeforebygging

Utnyttelse av stedegnede muligheter

Håndtering av overvann, sirkulære systemer og nedbør som ressurs

Kapasitet

Omløpshastighet

Fordrøyning

Destinasjoner for ekstremværsutfordringer

Flerbruk

Kostnader og utførelse

Et nedsenket bed i en bakgård kan være nok til å fange opp, forsinke og fordrøye vannmengdene ved regnskyll.

Prosjektledelse

Samarbeid med kommune, miljø og naboer

Dokumentasjon