Gartnertjenester

– skjøtsel og vedlikehold

Hagestell

Beplantning, forslag til plante- og sortsutvalg

Luking, tiltak for å begrense ugras, skjøtselsplan

Plenklipp, forbedringstiltak for eksisterende plen

Vedlikeholdsbeskjæring, fagmessig fjerning av skadet eller syke plantedeler

Jord- og plantehelse

Biologisk gjødsel utviklet for tiltak i småskala landbruk, derfor utmerket for hager

Gjødsling etter årshjul, eller utarbeiding av gjødselplan for mer intensive tiltak

Vurdering av jord- og plantehelse, bladsaftprøver og undersøkelse av grunnforhold

Se tiltak & behov opp mot både jordkvalitet, grunnforhold og tilstøtende miljø

Vedlikeholdstjeneste

Meld deg på årshjulet vårt så sørger vi for at hagen alltid får stellet den fortjener. Hvert år. 

Kontakt oss i dag

E-post

Telefon