Hageplanlegging

– etablering og videre utvikling

Rådgivning og konsultasjon

Utregning 

Muligheter og tips

Befaring med gartner

Forprosjekt med planteforslag, skisser

Oppmåling & tegning

Kjerne-elementer og sentrale funksjoner

Snittegninger og kart

Plantegning på papiret og i miljøet

Plantelister og utkast til sortsutvalg

Bruksnytte, materialvalg og estetisk tilnærming

Stedets naturlige og arkitektoniske miljø

Flerbrukshensyn, utviklingsmuligheter og varighet

Akustisk og visuell skjerming

Palett og preferanser

Kostnader og utførelse

Prosjektstyring og samarbeid

Tidsplan

Drift og videre utvikling over tid

Egeninnsats