Beskjæring

– utførelse og veiledning i pleie

Beskjæring av frukttrær

Rette opp uheldig beskjæring og forbedre trehelse med biologisk rotstimulator

Fjerne uønskede grener for å bidra til luftighet og gode lysforhold i krone

Bygge god grenstruktur og kronedannelse, foryngelsesbeskjæring av eldre trær

Beplantning, forslag til plante- og sortsutvalg

Beskjæring av prydtrær

Ivareta prydverdi

Fremme trehelse med biologisk rotstimulator

Skadeforebyggende beskjæring, fjerne skarpe grenvinkler og kryssende grener

Oppstamming og foryngelsesbeskjæring

Beskjæring av busker og hekker

Ivareta prydverdi

Fremme plantehelse med biologisk rotstimulator

Stimulere til sunn vekst og gode lysforhold i henhold til artens voksemåte

Vedlikeholdsbeskjæring i tråd med vegetativ og generativ vekst på vokseplassen